Expertise

Het advocatenkantoor

Wij zijn een full service strafrechtkantoor.

Dat betekent onder andere dat wij niet alleen rechtsbijstand verlenen bij een verhoor, maar ook in de raadkamer, correctionele rechtbank, politierechtbank, eventueel in hoger beroep bij het Hof van Beroep of in cassatie bij het Hof van Cassatie. Tevens procederen wij ook bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Met full service bedoelen we ook dat wij u kunnen helpen met allerlei procedures die samenhangen met het strafproces.

Denk daarbij aan de teruggave van inbeslaggenomen goederen, verzoeken minnelijke schikkingen, strafuitvoering, jeugdsanctiestrafrecht,  uitlevering en overlevering, schade-afhandelingen…

Zo treden wij vaak op voor de politierechtbank inzake overtredingen of betwistingen van aansprakelijkheid. Daarnaast pleiten wij zowel aan de zijde van de verdediging als aan de zijde van het slachtoffer voor het Hof van Assisen of de correctionele rechtbank. Het kantoor heeft een ruime expertise in diverse soort strafzaken, van lichte vergrijpen tot ernstige misdrijven (o.a. drugszaken, halsmisdrijven, zedenmisdrijven,…) .

Met tevens een focus op het het burgerlijk recht

Dit omvat procedures voor de Vredegerechten, arbeidsgerechten, burgerlijke rechtbanken en familierechtbanken voor geschillen in het kader van de huurwetgeving, personen -en familierecht, collectieve schuldenregeling, …