Advocaat strafrecht of juridisch advies nodig?

Strafrecht

Juridisch advies en begeleiding voor alle strafrechtprocedures

Of u nu slachtoffer of beschuldigde van een misdrijf bent, doe beroep op deskundig advies. Een tijdige tussenkomst van een advocaat maakt in uw zaak misschien het verschil.

Onze advocaten staan u bij tijdens elke stap van het juridische proces en zorgen voor een juridisch advies, strategie en een open blik. Zowel voor een rechtbank in eerste aanleg, bijvoorbeeld de correctionele, als voor de politierechtbank.

Zo bent u zeker dat:
●    Uw rechten gevrijwaard blijven
●    U op de hoogte blijft van al uw opties
●    U de juiste steun en voorbereiding krijgt

Op zoek naar een advocaat strafrecht?

Contacteer ons

 

 

Colman Advocaten

Recht op bijstand door een advocaat tijdens verhoor

Sinds 1 januari 2012 is in België de Salduzwet van kracht. Deze wet bepaalt dat een gearresteerde bij het eerste politieverhoor altijd bijgestaan moet worden door een advocaat. Ook bij een verhoor door de onderzoeksrechter.

In de praktijk zal u meestal een permanentie-advocaat toegewezen krijgen. Weet dat u niet verplicht bent om uw dossier door deze advocaat te laten behandelen. Ook mag u uiteraard vragen naar uw eigen advocaat.

Meer informatie vindt u ook in onze algemene voorwaarden, maar als u vragen heeft over onze opties van bijstand (bijvoorbeeld betalend of pro deo), staan we voor u klaar om ze te beantwoorden.

Contacteer ons

 

 

 

Verschillende rechtbanken in België

België is onderverdeeld in 12 gerechtelijke arrondissementen, namelijk West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Waals-Brabant, Henegouwen, Namen, Luik, Luxemburg, Leuven, Eupen en Nederlandstalig/Franstalig Brussel.

Er is een rechtbank van eerste aanleg in elk gerechtelijk arrondissement. De afdelingen van de rechtbank van eerste aanleg bestaan op hun beurt uit verschillende secties: 

  • Burgerlijke rechtbank
  • Correctionele rechtbank
  • Jeugdrechtbank
  • Familierechtbank
  • Strafuitvoeringsrechtbank (ziet na een veroordeling toe op de uitvoering van de straf)

De politierechtbank is voornamelijk bevoegd voor verkeersovertredingen en verkeersmisdrijven.

Daarnaast heb je ook nog het vredegerecht. De vrederechter behandelt enkel burgerlijke zaken die voor de burger een “privékarakter” hebben (bijvoorbeeld burenruzies, geschillen i.v.m. huurovereenkomsten, kleine bedragen aan onbetaalde facturen, bescherming van kwetsbare personen ...).

Bent u niet akkoord met een beslissing of vonnis, heeft u meestal de optie om verzet aan te tekenen of in beroep te gaan. Moet u voor het gerecht komen? Neem altijd een advocaat onder de arm.

 

 

Hoe verloopt een proces voor de strafrechtbank?

Na een strafonderzoek kan het Openbaar Ministerie de verdachte voor de strafrechtbank (Politierechtbank, Correctionele rechtbank, Hof van Assisen) vervolgen. De verdediging kan mondeling of schriftelijk plaatsvinden.

Het Openbaar Ministerie vraagt meestal een veroordeling en bestraffing, waarna de beklaagde de kans krijgt om te spreken. Een veroordeling kan alleen volgen als de rechtbank overtuigd is van de schuld van de beklaagde. 

Het is altijd belangrijk om u te laten bijstaan door een professionele advocaat. Zo bent u zeker dat uw rechten volledig gerespecteerd worden, krijgt u uitleg tijdens de procedure en kunt u correct inschatten of hoger beroep en verzet aangewezen zijn.

Wat is een strafonderzoek?

Een strafonderzoek vindt plaats ter voorbereiding van een mogelijk proces. Het doel van het onderzoek is om bewijzen op te sporen en een strafdossier samen te stellen.

Er bestaan twee manieren om een strafdossier aan te leggen:

  • Het opsporingsonderzoek, onder leiding van de procureur des konings
  • Het gerechtelijk onderzoek, onder de verantwoordelijkheid van de onderzoeksrechter

Colman advocaten staat klaar om u tijdens zo’n onderzoek te begeleiden.

Heeft u een juridischevraag?

 

Domeinen strafrecht & ons advocatenkantoor

We verdedigen uw belangen bij uiteenlopende materies:

 

Algemeen strafrecht

Van cybercriminaliteit tot slagen en verwondingen. Reken op deskundig advies voor uw zaak.

Ondernemingsstrafrecht en fiscaal recht

Bescherm de belangen en reputatie van uw bedrijf bij een onderzoek naar economische, fiscale of sociale misdrijven.

Mileurecht

Colman Advocaten staat klaar om bij milieumisdrijven uw onderneming - strafrechtelijke of administratiefrechtelijke - te verdedigen.

Seksueel strafrecht

Samen zoeken we naar de best mogelijke aanpak die uw belangen beschermt. Zowel als slachtoffer of als dader.

Jeugdrecht

Scheidingen, hoederecht, ruzie tussen ouders en kinderen. In deze materie wilt u een partner aan uw zijde die u correct informeert en bijstaat.

Verkeersrecht

Ontdek alles over onze begeleiding bij verkeersmisdrijven.

Waarom beroep doen op Colman Advocaten?

Ons full-service strafrechtkantoor biedt gespecialiseerde rechtsbijstand in alle fasen van het (verkeers)rechtelijke proces, inclusief verhoor, politierechtbank of correctionele rechtbank. Indien van toepassing, procederen we bij het Hof van Beroep, bij het Hof van Cassatie of bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). 

Maar bovenal spreken we verstaanbare taal en zorgen we ervoor dat u volledig zicht heeft op uw situatie en opties. Bij ons weet u waar u aan toe bent, want uw belang staat altijd voorop.

Deel uw verhaal